Mulakan percubaan percuma anda

Petua keselamatan kata laluan:

  • gunakan sekurang-kurangnya 6 aksara
  • gabungan huruf dan nombor
  • gabungan huruf kecil dan besar
  • gunakan aksara khas (cth. @)

RSS

A family of XML dialects for Web syndication used by (among other things) news websites and weblogs. The abbreviation is used to refer to the following standards:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Join Email Marketing Buzz.