Mulakan percubaan percuma anda

Petua keselamatan kata laluan:

  • gunakan sekurang-kurangnya 6 aksara
  • gabungan huruf dan nombor
  • gabungan huruf kecil dan besar
  • gunakan aksara khas (cth. @)

Click Tracking

Click tracking refers to the data collected about each click link, such as how many people clicked it, how many clicks resulted in desired actions such as sales, forwards or subscriptions.

Join Email Marketing Buzz.